Trong số 75.000 tỷ phải thu hồi, Chính phủ cho biết, x.á.c định được gần 49.000 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đã thu được 11.000 tỷ đồng, tỷ lệ như vậy chỉ đạt 23%…
Những con số đó được Bộ trưởng Tư pha’p Lê Thành Long nêu trong báo cáo về công tác thi hành án năm 2020 của Chính phủ, được trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét sáng nay, 14/9.

Bộ trưởng Bộ Tư pha’p Lê Thành Long cho biết, năm 2020 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành địa phương đề ra các giải pha’p nhằm thực hiện có hiệu quả đối với công tác thu hồi tài sản bị chiê’m đ.o.ạ.t, thất thoát trong các v.ụ a’n h.i`.n.h s.ư. về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế.

Kết quả, tổng số phải thi hành là hơn 5.600 việc, trong đó, số có điều kiện là gần 4.200 việc, chiếm 73,98% trong tổng số phải thi hành. Các cơ quan đã thi hành xong gần 2.600 việc, đạt tỷ lệ 61,95%.

Về tiền thì tổng số phải thi hành trên 75.700 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện là xấp xỉ 49.000 tỷ đồng, chiếm 64,67% trong số phải thi hành, đã thi hành xong là 11.000 đồng, đạt tỷ lệ 23,25%.

Loading...

Bộ trưởng Tư pha’p Lê Thành Long khẳng định, công tác thu hồi tài sản bị chiê’m đ.o.ạ.t, thất thoát trong các v.ụ a’n h.i`.n.h s.ư. về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g đã đạt được những kết quả tích cực.

Đánh giá chung của Chính phủ, với sự chỉ đạo quyê’t l.i.ệ.t, kịp thời trong chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g; sự vào cuộc, phối hợp c.h.ặ.t chẽ, có hiệu quả của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương; sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan chức năng (Công an, Kiểm ȿa’Ť, Tòa án, Thi hành án dân sự, Thi hành án h.i`.n.h s.ư.…), công tác thu hồi tài sản bị chiê’m đ.o.ạ.t, thất thoát trong các v.ụ a’n h.i`.n.h s.ư. về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g đã đạt được những kết quả tích cực.

Báo cáo cũng đề cập kết quả thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng. Cụ thể, số việc phải thi hành là hơn 33.000 việc, tăng 4.888 việc (tăng 17,38%) so với cùng kỳ năm 2019. Cơ quan thi hành án đã thi hành xong 3.545 việc, tăng 158 việc so với cùng kỳ năm 2019, đạt tỷ lệ 16,62%.

Số tiền phải thi hành là trên 187.000 tỷ tăng hơn 41.000 tỷ, tăng 28,26% so với cùng kỳ năm 2019 (chiếm 71,11% về tiền so với tổng số tiền phải thi hành). Đã thi hành xong trên 26.000 tỷ, tăng 7.550 tỷ (tăng 40,33%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt tỷ lệ 19,32%.

Báo cáo nhấn mạnh, như vậy, mặc dù án phải thi hành liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng tăng, đặc biệt về tiền nhưng kết quả thi hành xong về việc và tiền đều tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Nhìn nhận hạn chế, Chính phủ cho rằng, mặc dù số việc phải thi hành theo các bản án, quyê’t định trong các v.ụ a’n h.i`.n.h s.ư. về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế không nhiều nhưng số tiền phải thi hành án trong từng vụ việc là rất lớn (chiếm 28,68% về tiền so với tổng số phải thi hành). Trong khi đó phần lớn người phải thi hành án không có tài sản hoặc có rất ít tài sản để thi hành án làm tăng tỷ lệ về tiền chuyển kỳ sau. Nhiều bản án đã tuyên có giá trị tiền, tài sản phải thi hành lớn mới xe’t x,ử xong, đang trong quá trình x.á.c minh, x,ử lý tài sản để thi hành án.

Hạn chế tiếp theo được Chính phủ nêu là cơ chế phối hợp trong công tác thu hồi tài sản các v.ụ a’n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế chưa thật sự hiệu quả, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, có số tiền thu hồi đặc biệt lớn, tài sản phải x,ử lý liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Tư pha’p cũng thông tin, hoạt động tín dụng, cho vay tại một số ngân hàng còn thiếu c.h.ặ.t chẽ trong việc kiểm tra thực địa, x.á.c định ranh giới và tình trạng pha’p lý của tài sản thế chấp, dẫn đến khi pha’t mãi tài sản để thi hành án m.ấ.t nhiều thời gian thẩm tra, pha’t sinh khiếu nại, tranh chấp, đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua.

Loading...
Cùng chuyên mục Thời Sự