Với phát hiện Mỏ Kèn Bầu ngoài khơi thềm lục địa phía bể Sông Hồng, Tập đoàn Dầu k.h.í Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng của năm 2020.

Mới đây, Tập đoàn Dầu k.h.í Việt Nam (PVN) cho biết vừa phát hiện dầu k.h.í tại l;ô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km.

Hợp đồng Dầu k.h.í L.ô 114 hiện do Eni Vietnam B.V. là Nhà điều hành, nắm g.i.ữ 50% quyền lợi tham gia, ESSAR E&P Limited nắm giữ 50% quyền lợi tham gia và đang trong giai đoạn tìm k;i.ế.m thăm dò.

Tháng 5/2019, giếng khoan thăm dò cam kết 114-Ken Bau-1X đã được mở l;ỗ, đạt chiều s.â.u 3.603 m và gặp tất cả các vỉa sản phẩm dự kiến với dấu hiệu dầu k.h;í tốt trong khi khoan.

Loading...

Năm 2020, giếng thẩm lượng 114-Ken Bau-2X được khoan cách giếng đầu tiên 1X là 2 km, giếng khoan được mở l.ỗ ngày 29/2, thi công trong vòng 150 ngày, đạt đ.ộ s.â.u 3.690 m và gặp một số vỉa chứa có tổng chiều dày 110 m tại nhiều khoảng trong cát kết tuổi Miocence.

Nhà điều hành đã tiến hành thử 2 khoảng vỉa, thu thập khá nhiều tài liệu về mẫu chất lưu cho thấy tích tụ hydrocarbon đáng kể tại phát hiện Kèn Bầu. Uớc tính từ 7- 9 nghìn tỉ feet khối k.h.í tự nhiên (Tcf) tại chỗ và khoảng từ 400 đến 500 triệu thùng condensate.

Kết quả ước tính trữ lượng dầu k.h.í trên đây từ giếng khoan thẩm lượng 114-Ken Bau-2X, là phát hiện lịch sử của ngành Dầu k.h.í Việt Nam tính đến thời điểm này. Với kết quả của giếng khoan 114-Ken Bau-2X, PVN đã hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng của năm 2020.

Giếng KB-2X tại l.ô 114. Ảnh: PVN

Bên cạnh đó, các bên nhà thầu của PSC Lô 114 (Eni Vietnam B.V. và ESSAR E&P Limited) đang xây dựng kế hoạch thẩm lượng tổng thể phát hiện Kèn Bầu trong những năm tiếp theo và khoan thăm dò các cấu tạo tương tự tại lô hợp đồng.

Sau đó, Nhà điều hành sẽ tiến hành lập Báo cáo trữ lượng, Báo cáo Phát triển mỏ. Dự kiến, phát hiện Kèn Bầu có thể đưa vào phát triển khai thác từ năm 2028.

Đây là tiền đề cực kì quan trọng cho các hoạt động tìm kiếm thăm dò cũng như phát triển khai thác tiếp theo tại lô 114 và các khu vực lân cận, góp phần phát triển mạnh mẽ công nghiệp điện k.h.í, các sản phẩm từ k.h.í tại khu vực Quảng Trị – Thừa Thiên Huế và miền Trung.

Loading...
Cùng chuyên mục Khám Phá